Close
Welcome to Green Books India
Aksharappattukal

Aksharappattukal

Author: M.R.C. Ariyallur

star

അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ

Out of stock.

മലയാളത്തിലെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തില്‍ ഒരുക്കിയ പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരം. അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലവും ഈശ്വരനും ഉലകവും ഊഞ്ഞാലും കാക്കപ്പെണ്ണും കോഴിക്കോടും കൈത്താങ്ങും കേരളവും തെളിമിന്നുന്നു. സ്വരങ്ങളുടെയും വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും ഉള്ളില്‍ കഥകള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താളത്തിലും ഈണത്തിലും ചൊല്ലാവുന്ന പാട്ടുകള്‍. അക്ഷരപ്പാട്ടുകൊണ്ടൊരു അക്ഷരപൂജ.

No reviews found

About Author

 M.R.C. Ariyallur

M.R.C. Ariyallur

About M.R.C. Ariyallur