LITERARY STUDIES

Font Problems

സിസിഫസ് പുരാണം

അനന്തമജ്ഞാതമവര്‍ണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം അതിങ്കലെങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്നു നോക്കുന്ന മര്‍ത്ത്യന്‍ 'കഥ'യെന്തറിഞ്ഞു? (കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി, നാലാപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍)ആ 'കഥ' എന്തെന്നറിയാനുള്ള ശിശുസഹജമായ കൗതുകം ഗൃഹാതുരത്വമായി മനുഷ്യമനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ആദിമധ്യാന്തങ്ങള്‍ ക്രമമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കെട്ടുറപ്പുള്ള കഥയാണ് മനുഷ്യമനസ്സ് തേടുന്നത്. കഥയന്വേഷിച്ചുള്ള പര്യവേഷണത്തില്‍ ചിന്തകള്‍ ഒടുവില്‍ എത്തിനില്ക്കുന്ന മരുഭൂമിയില്‍ എല്ലാം കഥയാണെന്നും ഒന്നും കഥയല്ലെന്നുമുള്ള വിചിത്രമായ അവസ്ഥാവിശേഷമാണുള്ളത്. സംഭ്രാന്തിയുളവാക്കുന്ന ആ മരുഭൂമിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ മനുഷ്യമനസ്സിനു സമക്ഷം തുറക്കപ്പെടുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലേക്കും അവയുടെ യുക്തിയുക്തതയിലേക്കും കാമു വെളിച്ചം വീശുന്നു.സംഭ്രാന്തമായ, ആലംബഹീനമായ മനുഷ്യമനസ്സിന് ചാരിനില്ക്കാന്‍ താങ്ങു വേണം. മനസ്സ് പലതും സങ്കല്പിച്ചെ [..]

ബദൂവി പറഞ്ഞ അറബി നാടോടിക്കഥകള്‍

അറേബ്യന്‍ ഗോത്രജീവിതത്തിന്റെ  മണിമുത്തുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതും മിക്കപ്പോഴും അലിഖിതവുമായ സാഹിത്യമാണല്ലോ നാടോടിക്കഥകള്‍. ഏറിയ കൂറും ഗ്രാമീണര്‍ ചൊല്ലിയും കേട്ടുപഠിച്ച് ഓര്‍മയില്‍ സൂക്ഷിച്ചുമാണ് നാടോടി സാഹിത്യം നിലനിന്നുപോന്നത്. ഇത്തരം കഥകളില്‍ അതിശയോക്തിപരമായ ഭാവനകള്‍കൂടിക്കലര്‍ന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നാടോടിക്കഥകളുടെ രൂപങ്ങള്‍ക്കും ഭാവങ്ങള്‍ക്കും മാറ്റം വരിക സ്വാഭാവികമാണ്. അലൗകിക സ്വഭാവവും കൈവരാറുണ്ട്.ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന്റെ ജനതയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങള്‍, വൈകാരികാനുഭവങ്ങള്‍, ആശയാദര്‍ശങ്ങള്‍, ആചാരവിശ്വാസങ്ങള്‍, ഭീതികള്‍, സുഖദുഃഖങ്ങള്‍, കല്‍പനകള്‍ തുടങ്ങിയവ നാടോടിക്കഥകളുടെ ഉള്ളടക്കമാണ്. അറബി നാടോടി സാഹിത്യവും മേല്‍പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്ത മല്ല. പ്രാചീന കാലത്തെ അറബ് സംസ്‌കാരത്തിന്റെ സൗരഭ്യവും ജീവിതരീതിയുടെ സവിശേഷതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവയ [..]

സിസിഫസ് പുരാണം

മുഖവുര    -    പ്രഭാ ആര്‍. ചാറ്റര്‍ജിഅനന്തമജ്ഞാതമവര്‍ണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം അതിങ്കലെങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്നു നോക്കുന്ന മര്‍ത്ത്യന്‍ 'കഥ'യെന്തറിഞ്ഞു?               (കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി, നാലാപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍)ആ 'കഥ' എന്തെന്നറിയാനുള്ള ശിശുസഹജമായ കൗതുകം ഗൃഹാ തുരത്വമായി മനുഷ്യമനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ആദിമധ്യാന്ത ങ്ങള്‍ ക്രമമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കെട്ടുറപ്പുള്ള കഥയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് തേടുന്നത്. കഥയന്വേഷിച്ചുള്ള പര്യവേഷണത്തില്‍ ചിന്ത കള്‍ ഒടുവില്‍ എത്തിനില്ക്കുന്ന മരുഭൂമിയില്‍ എല്ലാം കഥ യാണെന്നും ഒന്നും കഥയല്ലെന്നുമുള്ള വിചിത്രമായ അവസ്ഥാ വിശേഷമാണുള്ളത്. സംഭ്രാന്തിയുളവാക്കുന്ന ആ മരുഭൂമിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ മനുഷ്യമനസ്സിനു സമക്ഷം തുറക്കപ്പെടുന്ന മാര്‍ഗ്ഗ ങ്ങളിലേക്കും അവയുടെ യുക്തിയുക്തതയിലേക്കും കമ്യു വെളിച്ചം വീശുന്നു.സംഭ്രാന്തമായ, ആലംബഹീനമായ മനുഷ്യമനസ്സിന് ചാരിനില്ക്ക [..]

എസ്. രമേശിന്റ കവിതകള്‍

അവതാരിക - എന്‍. രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍കവിത എന്ത് എന്ന അന്വേഷണം കവിത എന്നില്‍ എങ്ങനെ സന്നി വേശിക്കുന്നു എന്ന തലത്തിലാണ് എപ്പോഴും എത്തിപ്പെടാറുള്ളത്. ഇത് ഒരുപക്ഷേ സാര്‍വ്വലൗകികമായ ഒരു തീര്‍പ്പായി അംഗീകരിക്ക പ്പെടണമെന്നില്ല. ഉയര്‍ന്ന തിരുനെറ്റിക്കാരുടെ വിനിമയ വിനോദോ പാധിയായി, കൃത്യമായ അളവുകോലുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് അംഗ പ്രത്യംഗം അളന്നും തൂക്കിയും ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യാജമേഖല കളില്‍ കേളിയാടുന്നവര്‍ക്ക് കവിതാസങ്കല്പം തന്നെ വ്യത്യസ്ത മായ മറ്റെന്തോ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ലീലാവാദത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തില്‍ സ്രഷ്ടാവിനെ ഉന്നതപദത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ പുതിയ കവികളെ പലപ്പോഴും മുദ്രാവാക്യമെഴുത്തുകാരായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും. ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകള്‍ നടക്കുന്ന വഴികള്‍ അവര്‍ക്കു നല്കുന്നത് സുഗമസഞ്ചാര സുഖമല്ലെന്നും, കനല്‍ ച്ചൂടില്‍ തനുവുരുകുമ്പോള്‍ നാവുതിര്‍ക്കുന്നത് കാല്പനികതയുടെ സമ്മോഹന സംഗീതമല്ലെന്& [..]

അവള്‍

യുദ്ധപശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്ത്രീമനസ്സിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ മറ്റൊരു രചനയില്ലഇത് ഒരു അസാധാരണ നോവലാണ്. ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളാണ്. അവര്‍ക്ക് നാമധേയങ്ങളില്ല. അഥവാ അവരുടെ നാമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ഒരക്ഷരമാല യിലെ യാന്ത്രികമായ ക്രമങ്ങള്‍ മാത്രമാണവര്‍. കുറേ ചില്ലക്ഷര ങ്ങളില്‍ മാത്രം അവര്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിത്വമോ അസ്തി ത്വമോ അവര്‍ക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. തടങ്കല്‍പാളയങ്ങളിലെ ഓര്‍മ്മ നമ്മുടെ ധിഷണകളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് തടങ്കല്‍ പാളയങ്ങള്‍ പിന്നെയും വന്നെത്തുകയാണ്. ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ശപിക്ക പ്പെട്ട കോണ്‍സന്‍ ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങളാണവ. അവയുടെ മിനിയേച്ചറുകള്‍ പലസ്തീനിലും കംബോഡിയയിലും നാം കണ്ടു. പിന്നെ തൊണ്ണൂറുകളില്‍ സെര്‍ബിയ, ക്രൊയോഷ്യ, ബോസ്‌നിയ തുടങ്ങിയ പേരുകള്‍ നാം കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങി. യുഗോസ്ലാവിയ എന്നായിരുന്നു ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ പൂര്‍വനാമം. അവിടെ മാര്‍ഷല്‍ ടിറ്റോ എന്ന മഹാനുഭ! [..]

FORTH COMING BOOKS

 

Loading... Scroll down to see more.
No more results to display.