Close
Welcome to Green Books India
Kammu Mastarude Jeevitham

Kammu Mastarude Jeevitham

Author: P.M.Divakaran

star

കമ്മു മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതം

Add to Basket

Novel by P.M.Divakaran

എഴുതാതെ പോയ ഒരാത്മ കഥ സങ്കീർണമായ രാഷ്രീയ സാമൂഹ്യമാനങ്ങുയർത്തുന്ന വായനയാണ് കമ്മു മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതം എന്ന ഈ നോവൽ ഏതു ദേശചരിത്രത്തിലും ദേശവും കാലവും കബളിപ്പിച്ച ഇത്തരം കമ്മു മസ്റ്റർമാർ ഉണ്ടാകും എന്നുചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു

No reviews found

About Author

P.M.Divakaran

P.M.Divakaran

About P.M.Divakaran