Close
Welcome to Green Books India
Adhyatma Ramayanam

Adhyatma Ramayanam

Author: Thunjathu Ezhuthachan

star

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം വലിയ അക്ഷരം

Out of stock.

Book by:�Thunchathu Ezhuthachan

ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ശ്രീരാമചന്ദ്ര! ജയ ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ശ്രീരാമഭദ്ര! ജയ ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! സീതാമഭിരാമ! ജയ ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ലോകാഭിരാമ! രാമ ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! രാവണാന്തക! രാമ ശ്രീരാഘവാത്മാരാമ! ശ്രീരാമ രമാപതേ! ശ്രീരാമ! രമണീയവിഗ്രഹ! നമോസ്തു തേ. നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമഃ

No reviews found

About Author

Thunjathu Ezhuthachan

Thunjathu Ezhuthachan

About Thunjathu Ezhuthachan