Close
Welcome to Green Books India
VELLIKKOTARAVUM SWARNAKKIREETAVUM

VELLIKKOTARAVUM SWARNAKKIREETAVUM

Author: Rathesh Nair

star

വെള്ളിക്കൊട്ടാരവും സ്വർണ്ണക്കിരീടവും

Out of stock.

BOOK BY RATHEESH NAIR

ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ കഴിയുമ്പോഴും സ്വന്തം നാടിന്റെ ഗൃഹാതുരമായ അനുഭവങ്ങളെ വരച്ചുവെക്കുന്ന കഥകൾ. വിധിയുടെ കണക്കുരുക്കുകളിൽ ഉലാഴുന്ന മനുഷ്യർ. പ്രണയവും മരണവും മറ്റു സാമൂഹികചിത്രങ്ങളും നിറയുന്ന ജീവിതഗന്ധിയായ പത്ത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

No reviews found

About Author

Rathesh Nair

Rathesh Nair

About Rathesh Nair