Close
Welcome to Green Books India
Marathakadweep

Marathakadweep

Author: Hareesh R.Naboodiripadu

star

മരതകദ്വീപ്

Out of stock.

book by Hareesh R.Naboodiripadu

മുത്തശ്ശിയമ്മയുടെ പെട്ടിയിൽനിന്ന്‌ ഉയർന്നുവരുന്ന കൗതുക കഥകൾ. ശക്‌തിയെ ജയിച്ച ബുദ്ധിയുടെ ഉപദേശകഥകൾ. കുറുമ്പൻ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ സന്ന്യാസിയും എലികളും മക്രോണിയും മാക്രിതവളയും വിരുന്നുവെന്ന പുത്തൻ കഥകൾ. സാരവും സ്നേഹശാസനകളും നിറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കഥകളുടെ സമാഹാരം

No reviews found

About Author

Hareesh R.Naboodiripadu

Hareesh R.Naboodiripadu

About Hareesh R.Naboodiripadu