Close
Welcome to Green Books India
avanippookkalam

avanippookkalam

Author: UMADEVI .A.G

star

ആവണിപ്പൂക്കളം

Out of stock.

BOOK BY UMADEVI .A.G

കവിതയിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ദൃശ്യബിംബങ്ങളുടെ ചാരുതയാണ് ഇക്കവിതകൾ. ഓണവും പൂമുറ്റവും സ്കൂളും ഗുരുവും രക്ഷിതാക്കളും ഒത്തുചേരുന്ന കാവ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ. മൂല്യബോധവും ലാളിത്യവും ഈണവും താളവും ചേർന്നൊരുക്കിയ ശ്രുതിമാധുര്യം നിറയുന്ന കാവ്യസമാഹാരം.

No reviews found

About Author

UMADEVI .A.G

UMADEVI .A.G

About UMADEVI .A.G