Priya Kavithakal

Sidebar
Grid View:
Malayalathinte Priya kavithakal - Akkitham
Malayalathinte Priya kavithakal - Akkitham
Malayalathinte Priya kavithakal - Akkitham
-15%
Quickview

Malayalathinte Priya kavithakal - Akkitham

₹234.00 ₹275.00

Poems by: Akkitham Compiled by: N.P. Vijayakrishnanവിസ്തൃതമാണ് അക്കിത്തത്തിന്റെ കാവ്യലോകം. തിളച്ചു മറിയുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ വക്കിലിരുന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ച യുവാവായ അക്കിത്തം കവിതയിൽ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു. സാമൂഹികചിന്തകൾ കൈവെടിയാതെ കവിതയുടെ വിശുദ്ധമായ സനാതനപാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് അക്കിത്തം തിരിഞ്ഞു. സ്നേഹം, ശോകം, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, വിപ്ലവം, ആ..

Malayalathinte priya kavithakal - Satchidanandan
Malayalathinte priya kavithakal - Satchidanandan
Malayalathinte priya kavithakal - Satchidanandan
-15%
Quickview

Malayalathinte priya kavithakal - Satchidanandan

₹234.00 ₹275.00

Books By: Satchid Anandanസച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന കവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതകൽക്കും ബാധകം. കവിയേയും കവിതകളേയും വേർപ്പെടുത്താനാവാത്ത ഏകതാനത. നടപ്പുവഴികളിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പുതിയ അവബോധത്തിൻറെ വഴിച്ചാലുകൾ കീറിയ കവി. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായി അടിയുറച്ച് നിന്ന് ചരിത്രത്തിലൂടെ നടന്നുപോയ വിപ്ലവകാരി. ലോകകവിതയുടെ ദാർശ..

Malayalathinte Priya Kavithakal Edassery
Malayalathinte Priya Kavithakal Edassery
Malayalathinte Priya Kavithakal Edassery
-15%
Quickview

Malayalathinte Priya Kavithakal Edassery

₹238.00 ₹280.00

Book By: Edassary കവിർതയും ജീവിതവും ഇഴപിരിക്കാനാവാത്ത വിധം ഇടശ്ശേരിയുടെ കൃതികളിൽ കാലാതിവർത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്ന മലയാളിയുടെ നാവിൻതുമ്പിൽ ഇന്നും മധുരമായിശേഷിക്കുന്ന കവിതകളുടെ ഈ സാമാഹാരത്തിൽ സർവ്വകാലികതയും പ്രവചനത്വവും സമഗ്രമായി മേളിച്ചിരിക്കുന്നു ദുഖഃപ്രവാഹത്തിലും പാറപോലെ നിലകൊള്ളണമെന്നാഹ്വാനിക്കുന്ന ശക്തിയും തെളിനീരുപോലുള്ളവിശുദ്ധിയും ഈകവിതകളുടെ മുഖമ..

Malayalathinte priyakavithakal - M N Paloor
Malayalathinte priyakavithakal - M N Paloor
Malayalathinte priyakavithakal - M N Paloor
-15%
Quickview

Malayalathinte priyakavithakal - M N Paloor

₹204.00 ₹240.00

ജൈവവീര്യമുള്ള ഭാഷകൊണ്ടും മനുഷ്യോന്മുഖമായ ദര്ശനദീപ്തികൊണ്ടും മലയാള കവിതകളിൽ ഒളിമങ്ങാത്തവയാണ് പാലൂരിന്റെ  കവിതകൾ. ഉൾക്കാട്ടിലെവിടെയോ ഹിമ ബിന്ദുവായ് ഉരുവം കൊണ്ട്, അനിവാര്യമായ യാത്രയിൽ മറ്റു ഉദകബിന്ദുക്കളായ് മേളിച് ഒടുവിൽ സ്വച്ഛമായി ജലധാരയായി ഭൂമിയെ നാമിച്ചൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവിപോലെയാണ്  പാലൂരിന്റെ എഴുത്ത്. വൈകാരിതലത്തിലും ചിന്താതലത്തിലും പുലർത്ത..

Malayalathinte Priyakavithakal - N.V. Krishnawarrier
Malayalathinte Priyakavithakal - N.V. Krishnawarrier
Malayalathinte Priyakavithakal - N.V. Krishnawarrier
-15%
Quickview

Malayalathinte Priyakavithakal - N.V. Krishnawarrier

₹191.00 ₹225.00

Book by N.V. Krishnawarrierഅത്യുന്നതങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ ധാര്‍മ്മിക സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെ കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഈ കവിതകള്‍, നിശിതവിമര്‍ശനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നിരവധി വ്യക്തികളും വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ഈ കവിതകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.കവിയായിരുന്നു എന്‍.വി. അധര്‍മ്മത്തോടുള്ള പക ആ കവിതകളില്‍ ജ്വലിച്ചു നിന്നു. നിന്ദിതരുടെയും പീഡിതരുടെയും മോ..

Malayalathinte Priyakavithakal - P. Kunhiraman Nair
Malayalathinte Priyakavithakal - P. Kunhiraman Nair
Malayalathinte Priyakavithakal - P. Kunhiraman Nair
-15%
Quickview

Malayalathinte Priyakavithakal - P. Kunhiraman Nair

₹221.00 ₹260.00

Poems of P. Kunhiraman Nair , മലയാളത്തിന്റെ കാല്പനിക സൂര്യൻ. ഭ്രഷ്ടകാമുകനായി അലഞ്ഞുനടന്ന, നിത്യകന്യകയായ കവിതാകാമിനിയെ ഒപ്പം കൂട്ടിയവൻ. മലയാളമണ്ണിന്റെ ഗന്ധം നുകർന്ന അവധൂതൻ. ഈ വലിയ കവി സഹ്യനോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. കവിതയെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുന്നവർക്കു ഒരു പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കാവ്യസമാഹാരം...

Malayalathinte Priyakavithakal - Vyloppilly
Malayalathinte Priyakavithakal - Vyloppilly
Malayalathinte Priyakavithakal - Vyloppilly
-15%
Quickview

Malayalathinte Priyakavithakal - Vyloppilly

₹221.00 ₹260.00

Vailoppally Sreedhara Menon വായിച്ചു തീരാത്ത കവിതകള്‍. നമ്മുടെ സംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ഏറിവരുന്ന നിലയില്‍ത്തന്നെ വൈലോപ്പിള്ളിക്കവിത ഇവിടെയുണ്ട്. അതൊരു കവിയുടെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യതയാണ്. അവ ഇനിയും വായിച്ചു തീരാത്ത കവിതകളാണ്. കാലം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ കാവിതകളില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയൊരു സമാഹാരമാണി..

Malayalathinte Priyakavithakal Changampuzha
Malayalathinte Priyakavithakal Changampuzha
Malayalathinte Priyakavithakal Changampuzha
-15%
Quickview

Malayalathinte Priyakavithakal Changampuzha

₹204.00 ₹240.00

Book by Changampuzhaഅതെ, ചങ്ങന്പുഴക്കവിത സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വകാലികവുമായ കാവ്യാനുഭവമാണ്. കാലത്തെ അതിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാവ്യാസ്വാദകമാനസങ്ങളെ ഇന്നും വശീകരിക്കാൻ ആ കവിതയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻറെ ആത്മാവ് അതിലിപ്പോഴും തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നിത്യതയും ക്ഷണികതയും ഇണങ്ങിച്ചേർന്നൊന്നാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കവിത അനുവാചകരെ അദ്വൈതാമലഭാവസ്..

Malayalathinte Priyakavithakal KGS
Malayalathinte Priyakavithakal KGS
Malayalathinte Priyakavithakal KGS
-15%
Quickview

Malayalathinte Priyakavithakal KGS

₹187.00 ₹220.00

Malayalathinte Priyakavithakal by KGS Compiled by Dr. G. Ushakumariനിരന്തരമായും രൂപപരമായും ഉള്ള സ്വയം പുതുക്കല്‍ - അതാണ് കെ.ജി.എസ്. കവിതകള്‍. സങ്കീര്‍ണ്ണമായ സ്വത്വമണ്ഡലങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവിപര്യയങ്ങളും കവിതയിലേക്ക് ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂര്‍ത്ത അധികാരവിമര്‍ശനവേദിയായി അദ്ദേഹം കവിതയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ദാര്‍ശനികമാനങ്ങള്‍, വാക്കിന്റെ കെട്..

Malayalathinte priyakavithakal- Attoor Ravivarma
Malayalathinte priyakavithakal- Attoor Ravivarma
Malayalathinte priyakavithakal- Attoor Ravivarma
-15%
Quickview

Malayalathinte priyakavithakal- Attoor Ravivarma

₹204.00 ₹240.00

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിളവ് കൊയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ആറ്റൂരിനറിയാം . മൗന സാന്ദ്രമായ അർത്ഥങ്ങളുടെ മുഴക്കം.അക്ഷരതപസ്യയുടെ വരദാനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവൻ അറിവെല്ലാം അറിവല്ലെന്നറിയുന്നു."മലയാളമണ്ണ് ഏറ്റവും വിളവുണ്ടാക്കിയ ഇടങ്ങളിൽ ആറ്റൂരിന്റെ നിലവും പെടും. നാടൻ വിത്തുകൾ മാത്രം വിതച്ചിടും.രാസവളങ്ങൾ ഇടാഞ്ഞിട്ടും "  കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ..

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)