Bijo Jose Chemmanthra

Bijo Jose Chemmanthra

ബിജോ ജോസ് ചെമ്മാന്ത്ര

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകത്ത് ജനനം. അമേരിക്കയിലെ മെരിലാന്റിൽ സ്ഥിരതാമസം. ഐ.ടി. മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും കഥകളും ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Email: bijochemmanthara@gmail.com


Grid View:
-15%
Quickview

Bonsayi Marathanalile Ginippannikal

₹145.00 ₹170.00

ബോൺസായി മരത്തണലിലെ ഗിനിപ്പന്നികൾബിജോ ജോസ് ചെമ്മാന്ത്രബിജോ ജോസ് ചെമ്മാന്ത്രയുടെ കഥകൾ മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ കഥകളിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകാശം കൊളുത്തിവെയ്ക്കുന്നു. ഈ കഥകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷയും ആഖ്യാനശൈലിയും അതിനു കൊടുക്കുന്ന പരിചരണവും എത്ര മനോഹരമാണ്. ഓരോ വാചകത്തിനുള്ളിലും ഓരോ ജീവിതചിത്രങ്ങൾ ആവിഷ്‌ക്കര..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)