Philosophy / Spirituality

Philosophy
Grid View:
Out Of Stock
-15%
Quickview

Ente Njanamukulangal

₹64.00 ₹75.00

Book by M.K.Harikumarചിന്ത വികസിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൂര്‍വ്വദശകളെ അനന്തരദശകള്‍ നിരസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഹരികുമാറിന്റെ ചിന്തകള്‍ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാഹിത്യവിമര്‍ശകന്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൈക്കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും അവികലമായ ചിന്താഗതിയില്‍ പരസഹായമന്യെ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ഹരികുമാറിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. അന്തരമായ ഈ പരോക്ഷപാരതന്ത്ര്യത്തിന്റ..

-15%
Quickview

Geethathathwam Sasthreeya Avabodhanam

₹349.00 ₹410.00

കാര്‍ത്തികേയന്‍ ശ്രീധരന്‍ആദ്യകാലം മുതല്‍ ആചാര്യന്മാര്‍ ഉപനിഷത്തുകള്‍ക്കും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനുമൊപ്പം ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കും ധാരാളം ഭാഷ്യങ്ങള്‍ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രപരമായതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാമാന്യയുക്തിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശാസ്ത്രാവബോധത്തോടെ ഗീതാസന്ദേശത്തെ തത്ത്വചിന്താപരമായി ആവിഷ്കരിച്ച ..

-45%
Quickview

Gurudevadarshanathinte Punaradhivasam

₹30.00 ₹55.00

Book By Swami Sookshmanandha''ഗുരുദേവനെ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പാടെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് ഗുരുസന്ദേശത്തെ മറ്റെന്തോ മിഥ്യാലാപമായി മാറ്റിയവരുടെ പിടിയില്‍ പ്പെട്ട അമൃതത്തെ സൂക്ഷ്മാനന്ദന്‍ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപത്തില്‍ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ എത്തിച്ചു തരുന്നു.''..

Out Of Stock
-15%
Quickview

Hridayanilavu

₹136.00 ₹160.00

A book by P.N. Dasദർശനം, ധ്യാനം, ആരോഗ്യം. മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങൾ, വായനയെ ധ്യാനാത്മക നിമിഷങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന വെളിപാടുകൾ. അറിവ് അറിവില്ലായ്മയും അറിവില്ലായ്മ അറിവുമായിത്തീർന്ന അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം തേടുന്ന കാലത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ. സ്വയം മാറാതെ പുറമെ നാറ്റമുണ്ടാക്കുക അസാധ്യം. അവബോധത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ തേടുന്ന കാലത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ. സ്വയം മാറാതെ പ..

Out Of Stock
-15%
Quickview

Irulile Jeevatharakam

₹166.00 ₹195.00

Book by P.N.Dasമഹാരഥന്മാരുടെ ദാർശനികലോകത്തു നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ചിന്താപഥങ്ങളാണ് പി എൻ ദാസിന്റെ ഇരുളിലെ ജീവതാരകം. പ്രകൃതിയിലൂടെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനിലൂടെ പുൽകൊടിയും പുഴുവുമുൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ആന്തരശ്രുതിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സൂഫിസം താവോയിസം, സെൻബുദ്ധിസം തുടങ്ങിയ വഴിത്..

-15%
Quickview

Jeevitham Enne Enthu Padippichu

₹174.00 ₹205.00

Essays By Various People from from Kerala on various aspects of life.കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ എഴുപതോളം പ്രശസ്തര്‍ തങ്ങളുടെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമൂല്യഗ്രന്ഥം. തന്നെത്തന്നെ കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദയനീയവും മനോഹരവുമായ ചിത്രം ഈ അപൂര്‍വ വിചാരസമാഹാരത്തില്‍ പ്രതിബിംബിച്ച് കണ്ട് വായനക്കാര്‍ക്ക് വിസ്മയിക്കാന..

Out Of Stock
-14%
Quickview

Jeevithathilekku oru Ethinottam

₹60.00 ₹70.00

Book by K V Varkey  ,  ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഇടവേള. അവയെ ആഴത്തിൽ സമീപിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. ഗഹനമായ ഒരു വിഷയത്തെ ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവ്വനം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ അവസ്ഥകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി...

-15%
Quickview

Just Like That

₹332.00 ₹390.00

Book by Osho Shree Rajneesh (born Chandra Mohan Jain, 11 December 1931 � 19 January 1990), also known as Osho, Acharya Rajneesh, or simply Rajneesh, was an Indian "Godman" and leader of the Rajneesh movement. During his lifetime he was viewed as a controversial mystic, guru, and spiritual teacher. In the 1960s he travelled throughout India ..

-14%
Quickview

Layathathwachintha

₹77.00 ₹90.00

written by John Ditto P.R , ധൈഷണികനായ ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍റെ ചിന്താസരണിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകം. മനുഷ്യകുലം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തത്ത്വദര്‍ശനം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന കൃതി. ഉത്തരാധുനികകാലഘട്ടത്തിലെ ദര്‍ശനവ്യാപ്തി ഈ കൃതിയെ വേറിട്ടുനിര്‍ത്തുന്നു. സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും മതവും ആഗോളലോകജീവിതരീതിയും രമ്യദര്‍ശനം എന്ന പുതുപ്രസ്ഥാനതത്..

Out Of Stock
-15%
Quickview

Mahabaratha Kathasaram

₹506.00 ₹595.00

മഹാഭാരതകഥാസാരംബാലേന്ദുസുന്ദരമായമലയാളം, അകൃത്രിമമായകഥനശൈലി, വായനയുടെഒഴുക്കിനെഅനർഗ്ഗളമായിനയിക്കുന്നതെളിമ, അനായാസമായവായനഎന്നിവയാണ്ഗ്രന്ഥകർത്താവ്തന്റെആഖ്യാനത്തിൽ സർഗ്ഗാത്മകമായിഇണക്കുന്നത്. കാവ്യാത്മകമായികഥാഭാഗങ്ങളെസൂചിപ്പിക്കുന്നശീർഷകങ്ങളുംഉപശീർഷകങ്ങളുംചേർന്നവിഷയവിന്യാസം ഈ കൃതിയുടെപാരായണസൗഖ്യത്തെകൂടുതൽ ഉദ്ദീപ്തമാക്കുന്നു. വ്യാസചേതനയുടെവ്യാപ്തിയുംമഹത്ത്..

Showing 11 to 20 of 38 (4 Pages)